top of page

שירותי הנדסה

ניהול פרוייקטים

אקסיומה מספקת שירותי ניהול פרויקטים וייצוג יזמים אל מול חברות וגורמי פיתוח. החברה שמה דגש על תהליכי תכנון ובקרה במטרה לעמוד בלוחות הזמנים, בתכולות המתוכננות, בתקציב ובמשאבי הפיתוח. שירות

 

ניהול פרויקטים כולל:

  • תמחור

  • יעוץ חוזי בהיבטים ההנדסיים והפרויקטאליים

  • בחירת ספקים

  • כתיבת תכניות פרויקט

  • ניהול תקציב

  • בנית וניהול לוח זמנים לפרויקט

  • בקרה, מעקב וסנכרון פרויקטאלי

  • הובלת סקרי עבודה וסקרים ניהוליים

  • ניהול סיכונים

  • הפצת דוחות והתרעות לדרגים הניהוליים

ייצוג משקיעים ויזמים

חברת אקסיומה מייצגת משקיעים ויזמים בפרויקטים המתנהלים מול התעשייה הישראלית.

החברה, לצד הניסיון ההנדסי, נותנת מענה לפערי שפה, תרבות והרגלי עבודה המקובלים והמייחדים את התעשייה הישראלית.

למהנדסי אקסיומה עשרות שנות ניסיון פיתוח וניהול פרויקטים בשיתוף התעשייה הישראלית ומתוך כך היכרות מעמיקה עם הנהלת החברות, מטה החברות וצוותי הפיתוח.

יעוץ הנדסי

חברת אקסיומה מספקת שירותי יעוץ בתחומים של ניהול ותכנון פרויקטים, הנדסת מערכת, תוכנה, הגנה בסייבר, בדיקות, אבטחת איכות, ותשתיות IT.

לחברה בנק יועצים רחב ומגוון המאפשר לה לספק חבילת יעוץ מלאה וכוללת את כל רובדי הפרויקט.

יועצי אקסיומה מקבלים תמיכה מקצועית, הכוונה ומידע משלים בזמן אמת וזאת בכדי להבטיח שלקוחותינו מקבלים ערך עלות תועלת מקסימלית על בסיס הטכנולוגיה עדכנית ביותר הקיימת.

bottom of page