top of page

This page is written in Hebrew
 only for Israeli citizens 

משרות יועצים באקסיומה

חברת אקסיומה מעסיקה יועצים בפרויקטים השונים.

החברה מספקת שירותי הנדסה מגוונים ומשלבת יועצים בהתאם לצרכיי הלקוח ובהתאם לידע והניסיון הנדרשים כנגזרת של דרישות הפרויקט. אנו מחפשים יועצים בעלי ידע בתחומים של הנדסת מערכת, פיתוח (חומרה ותוכנה), מנהלי פרויקטים טכנולוגים, אינטגרציה, בדיקות תוכנה, מערכות מידע, תשתיות מחשוב, תחזוקת מערכים טכנולוגים, מדריכים.

המשרות מותאמות גם לפורשי צה"ל ששרתו במערכים הטכנולוגים ובחרו להמשיך במסלול עצמאי.

במידה והנך מעוניין להצטרף לבנק היועצים של אקסיומה. הנך מוזמן להיכנס לקישור ולמלא שאלון קצר שיאפשר לנו להבין את תחום ההתמחות שלך.

 

 

 

 

בהתאם לקישורך ובהתאם לפרויקטים המתקיימים נפנה אליך הצעות עבודה כיועץ.

מילוי השאלון הנו שלב רישום מקדים ואינו מהווה כל התחייבות מצד המועמד לביצוע ייעוץ כלשהו בהווה או בעתיד.

כמו כן אינו מהווה מחויבות כלשהי של אקסיומה לספק עבודה כיועץ בהווה או בעתיד

bottom of page