top of page

מערכות ומחשוב מוקשח

אקסיומה היא הנציגה הבלעדית של חברת סמטרול בישראל , החברה מתמחה ב​תכנון מערכות לעמידה בתנאי סביבה קשה, התכנון  מבוצע בהתאם לסביבת ההתקנה (אוויר ,ים או יבשה) ,דרישות הלקוח ותקציב הפרויקט. בדיקת המערכות מוכחת במעבדות בדיקה מהמתקדמות בעולם.

החברה ביצעה מגוון רחב של פרויקטים כגון שידות למערכות ימיות ,מחשבים מוקשחים, צגים מוקשחים לשימוש בכל סביבה.

פרטים נוספים באתר החברה 
 www.cemtrol.com

Cemtrol_Logo_FINAL.jpg
bottom of page