top of page

מערכות ימיות

Naval Systems - מומחים בתחום הים

חברת אקסיומה מספקת שירותי הנדסה ואינטגרציה בהתאם לדרישות הלקוח וצרכיי הפרויקט לרבות- הנדסת מערכת, פיתוח תוכנה, הגדרה וניתוח דרישות מערכת, ניהול, תכן חומרה, אינטגרציה רב מערכתית ובדיקות. אקסיומה מספקת פתרונות מיטביים תוך איזון בין תקציב הפרויקט, צרכי הלקוח והטכנולוגיות הקיימות.

פתרון מותאם לצרכים שלך - סל הפתרונות של חברת אקסיומה הנו רחב ונבנה בהתאם לצרכים ולמשאבים של הלקוח. בחברה קיים ניסיון רב שנים באינטגרציה של מערכות ימיות וכ"ש מהמתקדמים בעולם. כמו כן מהנדסי החברה בעלי ניסיון רב בפיתוח מערכות לתחום הימי לרבות מערכות הגנה, מערכות תקיפה, מערכות ניווט, מערכות שליטה בקרה, מערכות ניהול לחימה, תשתיות מחשוב מתקדמות ומערכות שירות.

bottom of page