top of page

הנדסת מערכת ואינטגרציה

חברת אקסיומה מספקת שירותי הנדסת מערכת ואינטגרציה משלב הרעיון ועד לאספקה, לרבות - הנדסת מערכת, פיתוח תוכנה, הגדרה וניתוח דרישות מערכת, ניהול, תקשורת, תכן חומרה, אינטגרציה רב מערכתית ובדיקות. אקסיומה מספקת פתרונות מיטביים תוך התחשבות בתקציב הפרויקט, צרכי הלקוח והטכנולוגיות הקיימות.

 

בחברה הצטבר ידע וניסיון רב שנים באינטגרציה רב מערכתית והנדסת מערכת. ידע זה מאפשר תכנון מיטבי של הפרויקט תוך צמצום עלויות אי איכות והקטנת הסיכונים במטרה לעמוד במשאבים, בלוח הזמנים ובתוצרים שנקבעו.

 

החברה מובילה ומלווה פרויקטים החל משלב גיבוש החוזים, דרך שלב התכנון, הפיתוח, הסכמי הממשקים, תוכנית הבדיקות, ניהול הפרויקט וכלה בשלב התחזוקה השוטפת.

 

בדיקות אינטגרציה רב מערכתיות
 • יישום וביצוע בדיקות אינטגרציה רב מערכתיות
 • הפקת לקחים
 • הפקת ספרות פרויקט 
תכנון הנדסי ופיתוח

 

 • גיבוש מסמכי דרישות אינטגרטיביות - רב מערכתיות

 • אפיון הנדסי לתהליכים אינטגרטיביים

 • גיבוש הנחיות שילוב לכלל צוותי הפיתוח

 • לוח זמנים מתכלל

 • הסכמי ממשקים

 • בקרת התקדמות ובקרת שינויים של כלל צוותי הפתוח

 • ניהול סיכונים

 • גיבוש תוכנית בדיקות אינטגרציה רב מערכתית

 • ייעוץ לסינכרון קבוצות הפיתוח

 • הקמת מעבדת בדיקות בהתאם לדרישות.

התנעת הפרויקט 

 

 • יעוץ בכתיבת חוזים

 • כתיבת תוכנית אינטגרציה

 • יעוץ בבחירת ספקים וצוותי פיתוח

 • יעוץ וגיבוש מתודולוגיות עבודה ובניית צוותי פרויקט יעודיים

 • הערכת עלויות ותמחור

 • בנית תוכנית סיכונים ראשונית

 • תכנון מעבדות אינטגרציה רב מערכתיות

bottom of page